Zonne-energie

Cijfers

Marktcijfers PV 2017

Dit is een overzicht van de voorlopige marktcijfers voor PV in Vlaanderen in 2017. Deze cijfers zijn gebaseerd op de data van de netbeheerders met de datum van indienstname van de PV-installaties. Omdat bepaalde dossiers nog in verwerking waren bij het doorgeven van deze cijfers, kunnen deze data in de loop van dit jaar nog verder evolueren.

Bijkomend PV vermogen – Vlaanderen

In 2017 kwam er 188 MW PV vermogen bij in Vlaanderen. Het overgrote deel van deze aangroei bevindt zich bij de particuliere installaties. In totaal is er eind 2017 een PV vermogen in Vlaanderen van 2539MW.

Het aantal PV installaties in Vlaanderen

Het totale PV vermogen in Vlaanderen van 2539MW eind 2017 komt overeen met 317.304 PV installaties. Dit is een aangroei van 42.683 installaties ten opzichte van het aantal installaties eind 2016. Ook hier bevindt zich de grootste groei in de installaties ≤ 10 kW.

Alle platformen van ODE

Zonne-energie Warmtenet Bio-energie Windenergie Warmtepomp