Zonne-energie
Fotovoltaïsche zonne-energie is klaar voor een duurzame toekomst

Fotovoltaïsche zonne-energie is klaar voor een duurzame toekomst

27 mei 2021

Context en schaal

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken, moeten we ons energiesysteem snel en ingrijpend veranderen. Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) is een rijpe technologie die klaar is om aan deze uitdaging bij te dragen. In het afgelopen decennium is wereldwijd een grotere capaciteit aan fotovoltaïsche zonne-energie geïnstalleerd dan enige andere technologie voor energieopwekking en de cumulatieve capaciteit bedroeg eind 2019 meer dan 600 GW. In veel toekomstige koolstofarme energiescenario's is het potentieel van deze technologie echter niet onderkend.

In dit perspectief geven wij argumenten om te verwachten dat PV onze belangrijkste wereldwijde energiebron kan worden en pleiten wij voor een betere vertegenwoordiging van deze technologie in de modellen. Nieuwe innovaties, zowel op het niveau van de zonnecellen als op dat van de systemen, zouden ertoe kunnen bijdragen dat de hoge leersnelheid die in het verleden is waargenomen, behouden blijft. Noch materialen, noch landgebruik zullen de uitbreiding van PV verhinderen. Door de integratie van strategieën, zowel bestaande als in ontwikkeling, zou fotovoltaïsche zonne-energie niet alleen kunnen bijdragen tot het koolstofvrij maken van het elektriciteitsnet, maar ook tot andere sectoren via directe of indirecte elektrificatie.

Lees meer

Alle platformen van ODE