Zonne-energie
ODE op hoorzitting digitale meter

ODE op hoorzitting digitale meter

29 oktober 2018

Op 24 oktober organiseerde de Commissie Energie van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de introductie van de digitale meter. Een thema van hoog belang voor kleinschalige hernieuwbare energie toepassingen zoals PV en warmtepompen. De digitale meter is immers een van de belangrijke schakels in het nieuwe slimme net waarin flexibiliteit en decentrale productie op de voorgrond treden. Het is ook een thema waarover de emoties hoog oplopen.

Bram Claeys van ODE drukte op het belang van snelle duidelijkheid over de behandeling van bestaande PV eigenaars. De VREG kan beslissen om PV eigenaars aan te zetten hun verbruik meer te laten samenvallen met hun PV productie. In dat geval zou het prosumententarief wegvallen. De VREG kan anderzijds ook alles bij het oude laten, en de digitale meter als een terugdraaiende teller laten functioneren. Voor beide opties valt veel te zeggen. In principe is ODE voor een snelle overgang naar een slim net en daarin hoort de terugdraaiende teller niet thuis. Alleen kan de terugverdientermijn die bestaande PV eigenaars verwachten niet achteruit gaan.

De VREG heeft nog een jaar respijt gegeven, door te beslissen alvast tot eind 2019 bij de bestaande PV eigenaars een volledig terugdraaiende teller te behouden. Wij zijn best bereid om na te denken over creatieve oplossingen. Daarbij moet een optimale marktintegratie van PV gepaard gaan met een drastische verhoging van de aantrekkelijkheid om te investeren in PV. Bijvoorbeeld door het interessant te maken een dak vol te leggen met PV, in plaats van de installatie te beperken tot het eigen verbruik. Alleen zo kunnen we PV snel genoeg laten groeien om onze klimaat- en energiedoelstellingen in 2030 te halen.

De opnames van de hoorzittingen vindt u hier  en hier

Alle platformen van ODE