Zonne-energie
Subsidie voor recordhoeveelheid zonnepanelen via call groene stroom

Subsidie voor recordhoeveelheid zonnepanelen via call groene stroom

31 mei 2022

De Vlaamse regering heeft via de eerste call groene stroom subsidie toegekend aan een recordhoeveelheid van 57,2 megawattpiek zonnepanelen. 60 procent van de ingediende projecten is gehonoreerd.

In de 3 calls die vorig jaar werden georganiseerd, werd respectievelijk subsidie toegekend van 32,5 megawattpiek, 29,6 megawattpiek en 25,5 megawattpiek aan zonnepanelen.

Lees meer

Alle platformen van ODE