Zonne-energie
International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) publiceert zijn 23e

International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) publiceert zijn 23e "Trends in Photovoltaic Applications" rapport.

21 december 2018

IEA PVPS publiceerde op begin december zijn 23e rapport "Trends in fotovoltaïsche zonne-energietoepassingen". Dit unieke rapport geeft officiële en nauwkeurige gegevens over de PV-markt, de industrie, het ondersteunend beleid, de onderzoeksactiviteiten en de integratie van PV in de energiesector in de 28 landen die rapporteren aan het IEA PVPS-programma, plus een betrouwbare schatting van de andere belangrijkste PV-markten. In een markt waar de belangrijkste drijvende kracht achter de markt de feed-in tarieven blijft, heeft Azië het voortouw genomen in de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie.

2017 is opnieuw een recordjaar voor de PV-markt. Voor het eerst wereldwijd is in één jaar tijd 99 GW aan fotovoltaïsche zonne-energiesystemen geïnstalleerd, waarmee de totale geïnstalleerde capaciteit op meer dan 403 GW komt en de jaarlijks nieuw geïnstalleerde zonnestroomcapaciteit zijn leiderspositie tegenover alle andere energietechnologieën bevestigt.

Een belangrijke motor van dit opmerkelijke resultaat is opnieuw de ontwikkeling in China (53,1 GW geïnstalleerd vermogen in 2017), gevolgd door de Verenigde Staten (10,7 GW, omlaag), India (9,1 GW), Japan (7,5 GW, stabiel) en, voor het eerst in de top vijf van PV-landen, Turkije (2,6 GW).

Dit beeld bevestigt dat - naast de sleutelrol die China speelt - een belangrijk deel van de groei afkomstig is van opkomende PV-markten, namelijk in de regio Azië-Stille Oceaan. De belangrijkste evolutie vanaf 2017 is echter de tragere groei buiten China, waarbij de meeste andere belangrijke markten ofwel stabiel zijn gebleven (Japan, Europa), ofwel teruglopen (VS). Alleen India groeide aanzienlijk (naast Turkije en Brazilië). Negen landen hebben in 2017 meer dan 1 GW geïnstalleerd en 27 landen bereikten een cumulatieve capaciteit van 1 GW en meer. De concentratie van bijna 90% van de markt in 10 landen blijft een punt van bezorgdheid, zoals in 2018 is gebleken met de gevolgen van het Chinese besluit van 31 mei 2018, om zijn markt te controleren. Wat de elektriciteitskosten betreft, zijn er recordaantal PPA's (Purchase Power Agreements) aangekondigd van minder dan 2 USDcent per kWh, wat bevestigt dat PV onder de beste omstandigheden een groter concurrentievermogen kan bereiken.

Aangezien er in de komende jaren verdere kostenreducties te verwachten zijn, zal deze trend zich naar alle waarschijnlijkheid doorzetten, waardoor PV de goedkoopste optie voor elektriciteitsopwekking wordt. Het is echter even belangrijk om erop te wijzen dat de gemiddelde kosten van zonnestroom iets hoger liggen en vaak nog steeds sterk afhankelijk zijn van de voorwaarden van het regelgevend kader. Niet alle projecten kunnen worden opgeleverd aan minder dan 2 dollarcent. Op dezelfde manier blijven de systeemprijzen zeer uiteenlopend en zijn de lage moduleprijzen in concurrerende aanbestedingen niet in alle segmenten en landen een realiteit.

In het algemeen hebben de beleidsgestuurde voorwaarden wereldwijd de neiging om te diversifiëren, met name voor kleinere systemen, waar het belang van zelfconsumptie en opslagopties toeneemt. Hoewel het beleid relevant blijft, kan in veel landen een verschuiving naar marktgerichte randvoorwaarden worden waargenomen. Als onderdeel van deze trend worden nieuwe bedrijfsmodellen ingevoerd die tot verdere diversificatie leiden. Dit kan worden gezien als een teken van volwassenheid, wat nieuwe perspectieven opent voor massale PV-ontwikkeling.

Een laatste cijfer om niet te vergeten: sinds eind 2017 neemt fotovoltaïsche zonne-energie ongeveer 2,5% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening voor haar rekening en in ongeveer 30 landen draagt fotovoltaïsche zonne-energie tussen 1% en 10% bij aan het elektriciteitsverbruik. Kijkend naar de afgelopen tien jaar, blijven deze ontwikkelingen verbazingwekkend, maar zijn ze nog steeds te laag om de dreiging van de klimaatverandering efficiënt te bestrijden. PV moet nu worden erkend als één van de weinige beschikbare opties voor een massale transitie naar een koolstofarme toekomst.

Het volledige rapport

Alle platformen van ODE