Zonne-energie
Nieuwe cijfers geïnstalleerd vermogen PV

Nieuwe cijfers geïnstalleerd vermogen PV

03 januari 2019

Tendensen

Kleine installaties (<10 kVA)

87% van het bijgekomen geïnstalleerd vermogen in 2018 waren kleine installaties.
Voor kleine installaties zien we een daling van het totaal geïnstalleerd vermogen in 2018.
Als we de maandelijkse evolutie van het geïnstalleerde vermogen bekijken, merken we een dalende trend sinds juli 2018. Dit is mogelijk te verklaren door de onzekerheid die ontstond in verband met het al dan niet behouden van het principe van de terugdraaiende teller.

Middelgrote installaties (10-250kVA)

Op onze vraag splitst VEA de categorie 10-250kVA sinds deze maand op in twee categorieën, omdat ze een verschillende bandingfactor hebben: 10-40kVA en 40-250 kVA.

Vooral de range 40-250kVA is belangrijk. Dit is mogelijk omdat een installatie 40-250kVA meer groene stroom certificaten ontvangt dan een installatie 10-40kVA.
Zowel voor 10-40 kVA als 40-250 kVA is er een stijgende tendens (al blijven de installatiecijfers ver onder de piek van 2013).

We verwachten dat binnen de range 10-40kVA de installaties eerder dichtbij 40 kVA zullen aanleunen. De kostprijs van een netontkoppelkast weegt relatief gezien zwaarder door bij kleine installaties: er zijn dus extra schaalvoordelen. Bovendien is het vaak rendabeler om een installatie te beperken tot 10 kVA, zodat deze kan genieten van een terugdraaiende teller.

Grote installaties installaties (>250kVA)

Ten opzichte van 2017 merken we een stijging van het aantal installaties 250-750 kVA. Dit valt mogelijk te verklaren door een aanpassing van de berekening van de steunhoogte, die sinds dit jaar op onze suggestie uitgaat van een lager aandeel zelfverbruik.
Geen installaties >750 kVA in 2018, mogelijk door de complexiteit van de specifieke bandingfactor.

Toekomst?

Installaties groter dan 10kVA hebben momenteel een netontkoppelbord nodig. Met de invoering van de nieuwe Synergrid voorschriften C10/11, gepland voor 27/04/2019, zou deze netontkoppelkast voor installaties 10-30 kVA niet meer nodig zijn. Dit zal mogelijk deze projectcategorie een nieuwe stimulans geven.

Meer informatie

Alle platformen van ODE