Zonne-energie
81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af

81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af

25 februari 2019

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en het GO! hebben tot eind 2018 al 81 aanvragen voor een zonnelening goedgekeurd. Dankzij die leningen komen er minstens 11.000 zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd en het officieel onderwijs in Vlaanderen. Dat blijkt uit het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw dat Vlaams minister van Onderwijs vandaag voorstelt. Onderwijs investeert bijna 75 miljoen euro in klimaatmaatregelen.

De investeringen in scholenbouw gaan niet onopgemerkt voorbij. Zowat in elke gemeente is er sinds de start van deze legislatuur in schoolbouwprojecten geïnvesteerd. De basis is het Masterplan Scholenbouw. Voor het eerst werd een totaalplan opgemaakt om de uitdagingen in het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel met visie en via een langetermijnplanning systematisch aan te pakken.

Oog voor het klimaat : bijna 75 miljoen investeringen

Het “Zonneplan voor schoolgebouwen” van AGION is in september 2017 opgestart. Scholen kunnen interessante leningen afsluiten voor een periode van 15 jaar, met een interest van maximum 1%. Het maximumbedrag voor zo’n lening bedraagt momenteel maximum 500.000 euro. De lening is bruikbaar voor bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of warmtekrachtkoppeling centrales.

Intussen zijn 81 zonneleningen afgesloten in het gesubsidieerd onderwijs en het GO!, goed voor minstens 11.000 extra zonnepanelen. Alles samen zijn ze goed voor een vermogen van 2.813 kilowattpiek.  Daarnaast hebben meer dan 1.300 scholen hun verwarmingsinstallatie beter laten afstellen wat het energieverbruik ten goede komt en de CO2-uitstoot doet dalen. De initiatieven spelen duidelijk in op een nood tot verduurzaming van het schoolpatrimonium binnen onderwijs.

Onderwijs investeert dankzij het Vlaams Klimaatfonds bijna 75 miljoen euro in efficiënte energiemaatregelen: 32 miljoen euro voor het leerplichtonderwijs, 20 miljoen euro voor het hoger onderwijs en 2 miljoen euro voor sensibilisering. Voor 2019 komt er daarbovenop nog eens 20,7 miljoen extra bij, opnieuw voor klimaatingrepen in schoolgebouwen waarvan ook, 1 miljoen euro voor de aansluiting van scholen op een warmtenetwerk.

Scholen van Morgen: bijna alle scholenbouwprojecten afgewerkt

Een belangrijk project is ‘Scholen van Morgen’, goed voor in eerste instantie 165 projecten. Voor dit project slaan de overheid en de privésector de handen in elkaar om scholen te bouwen. 158 van die projecten (96%) zijn ondertussen afgewerkt. Door de verlaging van de BTW naar 6% konden daar nog eens 17 extra projecten aan worden toegevoegd. 15 van die projecten zitten ondertussen al in de vergunnings- of aanbestedingsfase.

Meer informatie

Bron: persbericht kabinet van onderwijs Crevits

Alle platformen van ODE