Zonne-energie
Groei in grootschalige PV in België

Groei in grootschalige PV in België

25 februari 2019

De Vlaamse energieregulator heeft een voorlopige feed-in premie van € 0,02595/kWh bepaald – bovenop de spot marktprijs - voor het zonne-energieproject Terhills van 1,35 MW in ontwikkeling in Limburg. Dat is aanzienlijk betaalbaarder voor overheidssteun dan de bandingfactor van 0,078 €/kWh die de VEA een jaar eerder had vastgelegd voor een 100 MW project in ontwikkeling bij Engie.

 Een stijgende feed-in premie zou goed nieuws kunnen zijn voor Vlaamse en Belgische zonne-energie.

Door de uitsluiting van stimuleringsregelingen voor grote PV-parken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is grootschalige zonne-energie nauwelijks gegroeid op de Belgische markt - het grootste deel van de 3,8 GW capaciteit van het land bestaat uit residentiële en commerciële dakinstallaties.

Dat kan echter veranderen, aangezien België tot de EU-landen behoort die hun klimaatdoelstelling voor 2020 niet zullen halen en er meer hernieuwbare energie nodig is om te komen tot een schoner energiesysteem.

België heeft een stap in de goede richting gezet toen Vlaams minister van Energie Lydia Peeters aankondigde dat het Vlaams Energieagentschap (VEA) een bandingfactor van 0,279 heeft vastgelegd voor het Terhills project van 1,35 MW in ontwikkeling in Limburg, wat betekent dat het recht heeft op een feed-in premie van 25,95 euro per MWh gedurende 10 jaar. De bandingfactor, ingevoerd door de Vlaamse overheid in 2013, is een systeem dat gebruikt wordt om de steun voor verschillende hernieuwbare energietechnologieën af te bakenen en om te voorkomen dat schone energie overgesubsidieerd wordt. "Dat is de variabele factor waarmee de prijs van de groenestroomcertificaten kan worden vermenigvuldigd om een project rendabel te maken", aldus Peeters.

De feed-in premie van 25,95 euro wordt bovenop de spotmarktprijs voor de opgewekte energie betaald. "Dat is ongeveer [50%] minder dan het tarief voor zonne-energieprojecten met een vermogen tot 750 kW", aldus de minister.

Nog te bepalen eindpremie

De Zonnebark Vliegasstort Terhills, nabij de stad Dilsen-Stokkem, zal een vakantiepark van PV projectontwikkelaar Terhills NV van stroom voorzien. "Dit project bewijst dat het ook voor bedrijven steeds gemakkelijker en goedkoper wordt om hernieuwbare energie-installaties te bouwen", aldus Peeters. "Steun van de Vlaamse overheid blijft noodzakelijk voor de rentabiliteit, maar we vermijden oversubsidiëring. Vlaanderen heeft meer zonneprojecten nodig van meer dan 750 kW. Dit project toont aan dat het met relatief weinig steun gerealiseerd kan worden".

Bram Claeys, Algemeen Directeur van ODE-Vlaanderen, gaf aan dat het project een geschatte waarde van €27/MWh van groenestroomcertificaten zal ontvangen voor zijn energieproductie, betaald bovenop de energiewaarde. "Het is een soort feed-in premie die jaarlijks wordt herzien en aangepast aan de reële energieprijs van het voorgaande jaar. Als de energieprijs stijgt, neemt de steun af, en omgekeerd," zei hij.

"De factoren die het lage steunniveau voor dit nieuwe project in Dilsen-Stokkem beïnvloeden, zijn het feit dat de energieprijzen in het afgelopen jaar vrij hoog waren, en blijkbaar kan een groot deel van de elektriciteit die door het project wordt opgewekt direct worden verbruikt door het vakantiepark, de afnemer van de zonne-energie. Dit komt neer op een hogere waarde dan elektriciteit die aan het net moet worden geleverd.

Claeys voegde eraan toe dat het project nog zijn milieuvergunning en definitieve offertes voor de installatie moet verkrijgen - pas dan wordt het ondersteuningsniveau afgerond, zodat het hoger of lager kan eindigen. "Dit was ook het geval bij het project Engie Kristalpark, dat uiteindelijk een beduidend lager eindbedrag opleverde dan de voorlopige schatting," zei hij.

Concurrentiële zonne-energie

In december 2017 kondigde de toenmalige Vlaamse minister van energie Bart Tommelein aan dat de VEA een bandingfactor van 0,8 had vastgesteld voor het bovenvermelde 100 MW Kristalpark-project van Engie, wat betekende dat het voorlopig recht had op een feed-in premie van 78 €/MWh. In augustus zei projectontwikkelaar Limburgse investeringsmaatschappij dat het project goedkoper was dan verwacht. "Het Crystal Solar Park zal 34% minder ondersteuning nodig hebben dan eerst berekend", aldus Tommelein op dat moment.

De verlaagde feed-in premie voor het Kristalpark project moet over een periode van 15 jaar worden toegekend. In eerste instantie zal de koper van de opgewekte elektriciteit Nyrstar zijn, waarmee begin juli een PPA werd ondertekend.

"Het is geweldig dat er meer projecten van grotere omvang worden ontwikkeld, want ze dragen in belangrijke mate bij tot de noodzakelijke groeiversnelling van zonne-energie in Vlaanderen", aldus Bram Claeys. "Het steunniveau is vrij laag, wat aantoont dat zonnepanelen onder de juiste omstandigheden steeds competitiever worden. Het is duidelijk dat Vlaanderen en België het zich kunnen veroorloven om veel ambitieuzer te zijn in hun hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2030".

Volgens een rapport van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia kan de cumulatieve geïnstalleerde PV-capaciteit in België groeien van ongeveer 3,8 GW tot 18 GW in 2040.

Bron: www.PV-magazine.com   

 

Alle platformen van ODE