Zonne-energie
Negatief advies VREG wat betreft de uitrol van digitale meters

Negatief advies VREG wat betreft de uitrol van digitale meters

28 maart 2019

Op 25 maart bracht de VREG zijn advies uit wat betreft de uitrol van digitale meters.

De Vlaamse energieregulator VREG adviseert om het amendement bij het ontwerpdecreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen, niet goed te keuren.

De VREG vreest voor discriminatie tussen gebruikers. Het amendement zorgt voor een verschil in behandeling tussen wie voor en na 2020 zonnepanelen plaatst, tussen eigenaars van zonnepanelen met een installatie jonger of ouder dan vijftien jaar en tussen eigenaars van zonnepanelen en andere gebruikers van het distributienetwerk. Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de Vreg en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden.

De VREG adviseert dan ook om het amendement te schrappen.

Markt zonnepanelen kan in elkaar zakken

Nu morrelen aan de tarifering voor eigenaars van zonnepanelen is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in duurzame energie waarschuwt ODE de sectorfederatie van de Vlaamse groene energie bedrijven Volgens Bram Claeys algemeen directeur van ODE kan het standpunt van de VREG de vraag naar zonnepanelen in elkaar doen zakken

De afgelopen jaren hebben we de markt weer zien aantrekken Die tendens was gestoeld op een mooi rendement waar de terugdraaiende teller een rol  in speelt Oké dat erin de toekomst een nieuwe tarifering komt Mensen die instappen weten clan waar ze aan toe zijn Maar laten we het vertrouwen niet opnieuw afbreken.

 

Alle platformen van ODE