Zonne-energie
Woonsurvey Vlaanderen: 16 procent Vlaamse woningen heeft zonnepanelen

Woonsurvey Vlaanderen: 16 procent Vlaamse woningen heeft zonnepanelen

21 juni 2019

16 procent van de woningen in Vlaanderen is uitgerust met zonnepanelen. Dat blijkt uit de Woonsurvey 2018 die opgesteld is in opdracht van het Agentschap wonen-Vlaanderen en opgesteld door het Steunpunt Wonen.

Na de Woonsurvey 2005 en het Grote Woononderzoek (GWO) 2013 is de Woonsurvey 2018 de derde grootschalige bevraging in Vlaanderen specifiek over wonen. Ongeveer 3.000 respondenten van evenzoveel huishoudens – koop en huur – zijn geïnterviewd.

In 2018 bestond het Vlaamse woningaanbod (red. het patrimonium) voor 72 procent uit koopwoningen, 19 procent uit private huurwoningen eigenaar-bewoners en 7 procent uit sociale huurwoningen.

Zonne-energie dominante opwekker
16 procent van het Vlaamse woningpatrimonium is uitgerust met een systeem dat via zonne-energie, windenergie of bio-energie de woning volledig of gedeeltelijk voorziet van energie. Deze woningen maken voornamelijk gebruik van zonne-energie: 98 procent van de woningen met een systeem van hernieuwbare energie heeft een systeem dat via zonne-energie werkt (red. oftewel 15,68 procent) en 2 procent heeft een systeem dat via wind- of bio-energie werkt. Opvallend is volgens de survey dat de toename van het plaatsen van zonnepanelen ondanks het afbouwen van de groenestroomcertificaten sinds de vorige enquête niet is afgenomen.

Isolatie
De isolatiegraad van de Vlaamse woningen nam toe. Isolerend glas, dakisolatie, muurisolatie, leidingisolatie en vloerisolatie komen significant meer voor in 2018 dan in 2013. Vrijwel alle Vlaamse woningen, te weten 96 procent, hebben anno 2018 isolerend glas. Het aandeel woningen met dakisolatie nam toe van 78 naar 86 procent, het aandeel met muurisolatie van 56 procent naar 64 procent en het aandeel woningen met vloerisolatie steeg van 40 naar 47 procent.

Bron: Solarmagazine.nl

Alle platformen van ODE