Zonne-energie
Zonneparken genereren een groot aantal voordelen voor lokale ecosystemen.

Zonneparken genereren een groot aantal voordelen voor lokale ecosystemen.

29 juli 2019

De Solar Trade Association zegt dat goed ontworpen en goed beheerde zonneparken vaak grote voordelen met zich meebrengen in het kader van biodiversiteit en duurzame landbouw.

Zonneparken kunnen niet alleen groene stroom leveren, maar kunnen ook een reeks voordelen opleveren voor lokale ecosystemen en wilde dieren en planten. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van de Solar Trade Association (STA)

Het zegt dat recente audits op biodiversiteit die zijn uitgevoerd op zonneparken die eigendom zijn van leden van STA, zes keer meer bestuivers hebben gevonden dan in aangrenzende velden en merkt op dat de hernieuwbare locaties vaak in staat zijn om te voorzien in de biodiversiteit en habitatvoorziening, het tegengaan van overstromingen, de opslag van koolstof, het tegengaan van bodemerosie en een verhoogde bestuivingssnelheid te bieden.

Het rapport belicht een groot aantal interventies die kunnen worden ondernomen op zonneparken en schetst een aantal manieren waarop STA-leden al actie hebben ondernomen.

Het rapport geeft aan dat de leden zeldzame diersoorten hebben gevonden zoals motten, vleermuizen en patrijzen door de aanplanting van boomrijke hagen, verhoogde fruitgewassenbestuiving voor boomgaarden dicht bij weiden met wilde bloemen, er is verhoogde planten en dierlijke diversiteit door te zorgen voor betere drainage en er werden kunstmatige moeraslandschapsingrepen uitgevoerd om meer moeraslandvogels te introduceren.

Auteur van het rapport Nicholas Gall zei; ,,Het wildleven en de plantsoorten ondervinden diepgaande bedreigingen vandaag de dag die door de klimaatverandering worden verergerd.

"De STA is vastbesloten om de beste praktijken in de ontwikkeling en het beheer van zonneparken te bevorderen, zodat onze industrie helpt om de vooruitzichten voor de natuur om te keren en tegelijkertijd miljoenen tonnen aan CO2-uitstoot te verminderen. Dit rapport toont aan dat, wanneer echte zorg wordt besteed, zonneparken enorme voordelen kunnen bieden voor het wildleven, de bestuivers en zelfs duurzame voedselproductie".

Bron: https://www.energylivenews.com

Alle platformen van ODE