Zonne-energie
Belgian Solar Day: cruciale rol voor PV in de energietransitie

Belgian Solar Day: cruciale rol voor PV in de energietransitie

29 oktober 2019

De zonne-energiesector heeft een cruciale rol in de energieomslag. Dankzij kostenverlagingen en technologische verbeteringen zal fotovoltaïsche zonne-energie een centrale rol spelen om de klimaat- en hernieuwbare energie doelstellingen te behalen. In combinatie met nieuwe toepassingen (warmtepompen, opslag, elektrische voertuigen, enz.) biedt de sector een veelzijdige oplossing voor het toekomstige Belgische energiesysteem. Om het volledige potentieel van de fotovoltaïsche zonne-installaties op het Belgische grondgebied te kunnen realiseren moet het ook mogelijk zijn om zonne-energie te delen tussen producenten en consumenten binnen een lokale energiegemeenschap.

Edora, ODE Vlaanderen, Becquerel Institute, APERe en Techlink gaven meer dan 240 deelnemers de kans om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen tijdens de tweede editie van de Belgian Solar Day. Een unieke gelegenheid voor de PV sector, die door kostendalingen de laatste jaren steeds toegankelijker is geworden, zowel op residentieel als industrieel niveau.

Fotovoltaïsche zonne-energie (op daken en andere toepassingen) zal, in combinatie met andere ontwikkelingen zoals elektrische voertuigen of warmtepompen, een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaat- en energie-uitdagingen voor België en Europa. Om de geïnstalleerde capaciteit aanzienlijk te verhogen en de belangrijke rol van PV voor onze elektriciteitsvoorziening te behouden, verwachten we van de overheid voldoende en passende signalen zoals het valoriseren van elektriciteit die je zelf verbruikt en injecteert, mogelijk gemaakt door de invoering van de digitale meter, en het invoeren van netwerktarieven die lokale gelijktijdigheid stimuleren.

Het ontwerp van nationale energie- en klimaatplan voorziet een doelstelling van 18% hernieuwbare energie in het Belgische energieverbruik. De Europese Commissie vraagt een aanzienlijke verhoging van deze doelstelling tot 25%. De PV sector is klaar om de uitdaging aan te gaan en roept België, via de verschillende regionale overheden, op om de ambitie te verhogen met een jaarlijks bijkomend vermogen van 1.000 MW.

Europa vraagt ook om energiegemeenschappen mogelijk te maken. Het delen van energie tussen deelnemers uit deze gemeenschappen is een kans om steeds meer en meer hernieuwbare energie te installeren terwijl toch de lokale congestie beperkt wordt  en onnodige netwerkversterkingen vermeden worden. Dit door het verhogen van de gelijktijdigheid tussen productie en lokaal verbruik door deze gemeenschappen.

De  PV sector speelt dus een cruciale rol in het koolstofvrij maken van ons energiesysteem en in het garanderen van onze bevoorradingszekerheid in combinatie met andere hernieuwbare energiebronnen in België.

Alle platformen van ODE