Zonne-energie
Proefproject herverdeelt zonne-energie twee Brusselse scholen onder hun buren

Proefproject herverdeelt zonne-energie twee Brusselse scholen onder hun buren

20 december 2019

Dankzij slimme energiemeters kan binnenkort iedereen die groene energie produceert, eventuele overtollige energie herverdelen onder de bewoners in de buurt. Twee Brusselse scholen zijn alvast begonnen als proefkonijn in het project van de Brusselse overheid voor zogenaamd 'collectief zelfverbruik'.

'Nos Bambins' in Ganshoren en de Sint-Augustinusschool in Vorst verzamelden via hun zonnepanelen tijdens weekends en schoolvakanties tot nu toe heel wat onbruikbare energie. Aangezien er nog geen batterijen voorhanden zijn om zonne-energie langdurig op te slaan, gingen de overschotten steeds verloren. Daarom boden de scholen zich vrijwillig aan om mee te stappen in het pilootproject rond 'collectief zelfverbruik' in Brussel.

Wanneer de energieoverschotten meteen herverdeeld worden, kunnen ze dus voorzien in de energiebehoeften van buurtbewoners. Sibelga, de distributienetbeheerder in het Brussels Gewest, installeerde daartoe slimme energiemeters in de schoolgebouwen.

Die meters leggen zoals reguliere energiemeters de verbruikte energie vast, maar kunnen ook vaststellen wanneer de energie die binnenkomt niet meteen naar buiten gaat. Sibelga beheert de inkomende data van de meters over de hoeveelheid beschikbare energie, en zorgt voor herverdeling over het net.

Iedereen profiteert

"Collectief zelfverbruik is voor iedereen in de energieschakel financieel voordelig - van de producent over de netbeheerder tot in het bijzonder de verbruiker", vertelt Pascal Misselyn van Brussels energieregulator Brugel.

Alle platformen van ODE