Zonne-energie
Rapport toekomst van fotovoltaïsche zonne-energie

Rapport toekomst van fotovoltaïsche zonne-energie

25 februari 2020

De vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) vormt de kern van de versnelde transitie van klimaatschadelijke fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare vormen van energie in de wereld. De gestage toename van de productie van fotovoltaïsche (PV) energie vormt een essentieel onderdeel van deze wereldwijde energietransitie.

Lees meer

Alle platformen van ODE