Zonne-energie
De stand van zaken installatie digitale meters

De stand van zaken installatie digitale meters

30 april 2020

Sinds 1 juli 2019 worden enkel nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas geplaatst. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt automatisch een digitale meter. Eigenaars van zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter kwamen eerst aan de beurt. 

Hoe ver staan we momenteel met de uitrol van de digitale meters?

Eind februari zijn er in totaal 147.206 digitale elektriciteitsmeters geïnstalleerd. 11.394 digitale elektriciteitsmeters werden geplaatst bij bestaande prosumenten (afnemers die al voor de start van de uitrol op 1 juli 2019 prosument waren).

Er werden 51555 digitale elektriciteitsmeters geplaatst bij nieuwe aansluitingen en nieuwe prosumenten. PV-Vlaanderen berekende op basis van gegevens van energiesparen.be dat het aandeel nieuwe prosumenten hierin meer dan 30 000 bedraagt.

Sinds 1 september 2019 zijn er 261 digitale meters op aanvraag geplaatst. 100 digitale meters ervan zijn voor prosumenten die het nieuwe nettarief aanvroegen, (waarvan nog 36 wachten op hun jaarlijkse overstap voor ze op dit tarief zitten).

1.465 netgebruikers hebben de gebruikspoorten van hun digitale meter geactiveerd. Op www.maakjemeterslim.be kunt u een overzicht vinden van beschikbare toepassingen die op de gebruikerspoorten kunnen worden aangesloten.

Op 26 januari werd de website mijnverbruik.fluvius.be gelanceerd, waar het digitaal verbruik (dagwaarden van de vorige dag) te raadplegen is. Eind februari 2020 hadden ongeveer 2000 afnemers met een digitale meter (1,4%) deze website gebruikt. We vernamen van Fluvius dat tot op vandaag dit percentage al al boven de 7% ligt.

Verdere uitrol digitale meters

Als de uitrol gebeurt volgens de voorwaarden in het Energiebesluit zullen alle digitale meters bij prosumenten geplaatst zijn vóór 2023 en bij actieve budgetmeters vóór 2022. Uiterlijk op 1 januari 2034 moeten alle kleinverbruiksmeetinrichtingen een digitale meter hebben.

VREG voerde een kosten-baten-analyse uit om tegen eind 2024 op 80% van de adressen een digitale meter uit te rollen, om vervolgens met een trager uitrolritme te komen tot een volledige uitrol in de loop van 2028. Deze kosten-baten-analyse was positief. Een politieke beslissing hierover moet nog vallen, en daarom zal dit ter sprake komen op de commissie energie van 29 april 2020.

Meer informatie:

Alle platformen van ODE