Zonne-energie
Drijvend zonnepark levert stroom voor 600 huishoudens

Drijvend zonnepark levert stroom voor 600 huishoudens

30 september 2018

Drijvend Zonnepark Lingewaard telt 6.150 panelen die drijven op een gietwaterbassin. Daarmee is Drijvend Zonnepark Lingewaard het grootste drijvende zonnepark van het vasteland van Europa. Het zonnepark wekt jaarlijks groene stroom op voor ruim 600 huishoudens. Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland, en Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van Lingewaard verrichtten de openingshandeling. Ook reikte Oost NL vier energievouchers uit aan kansrijke Gelderse initiatieven die een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

De officiële opening van het zonnepark gebeurde door Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland en Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van de gemeente Lingewaard. Zij onthulden bij de opening een informatiebord met een display waarop de stroomopbrengst wordt weergegeven.

Peter Drenth: ‘’Ik ben trots op dit grootste drijvende zonnepark in Gelderland. Mooi dat dit door de energiecoöperatie is gerealiseerd. Het is belangrijk dat Gelderlanders mee profiteren van de kansen van energietransitie. Als provincie stimuleren we dat graag.”

Burgemeester Schuurmans-Wijdeven benadrukt: “Ook wij als Lingewaard zijn trots op het resultaat dat uniek is in Nederland. Het drijvend zonnepark past goed bij onze doelstellingen voor duurzaamheid. En we behalen hiermee de Gelderse energie akkoord doelstellingen. Het draagt bij aan de ambities van het tuinbouwgebied NEXTgarden om de duurzame energiemotor van Lingewaard te worden. Dit initiatief laat zien hoe je zuinig met ruimte omgaat en hoe onze eigen inwoners Lingewaardse stroom kunnen gaan afnemen. Het bereikte resultaat bewijst eens te meer dat met goede samenwerking en doorzettingsvermogen de gestelde doelen kunnen worden bereikt.”

“Je kunt praten over groene stroom, je kunt het kopen, je kunt het ook creëren en dat laatste hebben wij gedaan. Met deze opening willen we meer bekendheid geven aan de noodzaak om energie te besparen en over te stappen op duurzame energie. Zoals blijkt uit dit initiatief kunnen burgers hieraan een waardevolle invulling geven”, aldus Pieter Siekman. Daarnaast reikte Oost NL tijdens de opening een viertal nieuwe vouchers uit aan kansrijke initiatieven die een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2. De vouchers vormen een onderdeel van het ondersteuningsprogramma De Groeiversneller dat door Oost NL wordt uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland.

Partners en samenwerking

Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman zijn namens Lingewaard Energie de ‘drijvende krachten’ achter dit project. Zij maakten de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen 'gieten', enthousiast voor hun plan. Provincie Gelderland, Oost NL, fondsmanager van Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en een crowdfunding onder burgers in de regio financierden dit park. Zonne-energiespecialist Tenten Solar plaatste alle panelen. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio onder de naam Lingestroom.

Toekomstmogelijkheden

In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins. "Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark op een plas bij knooppunt Ressen. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie", zegt Siekman.

Bron: www.duurzaamnieuws.nl

Alle platformen van ODE