Zonne-energie
Vlaamse regering voert premie in voor residentiële PV vanaf 2021

Vlaamse regering voert premie in voor residentiële PV vanaf 2021

26 juni 2020

Op vrijdag 5 juni keurde de Vlaamse regering een eerste maal de invoering goed van een investeringspremie voor residentiële PV vanaf 2021. Deze éénmalige premie komt in de plaats van het jaarlijks voordeel van het terugdraaiende tellerprincipe dat wegvalt voor nieuwe installaties vanaf 2021. Dit wijzigingsbesluit ligt nu voor advies bij de Raad van State alvorens ze finaal worden goedgekeurd.

Kader & standpunt ODE en Techlink

Bestaande PV-installaties en nieuwe geplaatst tot eind 2020 kunnen voor 15 jaar sinds de datum van installatie gebruik maken van het terugdraaiende teller principe. Vanaf 2021 is er geen terugdraaiende teller principe meer voor nieuwe PV-installaties tot 10 kVA omvormervermogen. Wij hebben steeds gepleit voor maatregelen om de rendabiliteit van die nieuwe installaties op een gelijk niveau te houden als de huidige installaties. De Vlaamse Regering heeft nu een wijzigingsbesluit principieel goedgekeurd om een investeringspremie in te voeren om de rendabiliteit op 10 jaar te houden. 

Invoering premie

In 2021 bedraagt de premie €300 per kWp voor de eerste 4 kWp. Voor het vermogen tussen 4 kWp en 6 kWp bedraagt de premie €150 per kWp. De premie wordt afgetopt op 6 kW. Grotere installaties krijgen dan enkel een premie voor de eerste 6 kW, maar niet voor het gedeelte daarboven. Het resultaat is dat de premie geleidelijk kleiner zal zijn indien berekend per kW, indien men toch een installatie plaatst groter dan 6 kW. De premie is per woning of wooneenheid en is begrensd tot 40% van de investeringskosten vermeld op de facturen. De premie daalt jaar na jaar. In 2022 daalt de premie naar €225 per kWp tot 4 kWp en €112.5 per kWp voor het vermogen tussen 4 kWp en 6 kWp. In 2023 daalt de premie naar €150 per kWp tot 4 kWp en €75 per kWp voor het vermogen tussen 4 kWp en 6 kWp. In 2024 daalt de premie naar €75 per kWp tot 4 kWp en €37.5 per kWp voor het vermogen tussen 4 kWp en 6 kWp.

De premie geldt niet voor nieuwbouw die verplicht in een minimumaandeel hernieuwbare energie moet voorzien. Per gebouw kan maar één premie voor een PV-installatie worden toegekend, op voorwaarde dat achter het aansluitingspunt in kwestie nog geen andere PV-installatie in dienst werd gesteld. De premie kan enkel worden toegekend als de geplaatste PV-installatie uiterlijk drie maanden na indienstname bij Fluvius werd aangemeld.

Rendabiliteit

Voor de opgewekte elektriciteit die onmiddellijk ter plaatse verbruikt wordt, blijft de vermeden kost gelijk aan de totale aankoopkost per kWh, dit is ongeveer €0.27/kWh. De overige elektriciteit die zonnepaneeleigenaars injecteren op het net zullen ze aan een energieleverancier moeten verkopen. De vergoeding die ze per geïnjecteerde kWh ontvangen, zal aanzienlijk lager liggen dan de aankoopkost voor elke van het net gehaalde kWh. Er is nog geen duidelijkheid over de injectievergoeding die de markt zal bieden, in de huidige situatie komt dit neer op €0.03/kWh. Zonder premie zou de huidige terugverdientijd van ongeveer 8 jaar oplopen tot 13 jaar. Door de premie zal de terugverdientijd ongeveer 10 jaar zijn.

Alle platformen van ODE