Zonne-energie
Lancering 1ste project collectief zelfverbruik in Brussel

Lancering 1ste project collectief zelfverbruik in Brussel

25 augustus 2020

BRUGEL staat een eerste afwijking toe op de markt- en tariefregels. En dat in het kader van het innoverende project 'Les Bambins'. 'Les Bambins' is een project rond een hernieuwbare energiegemeenschap waarbij elektriciteit, opgewekt via fotovoltaïsche installaties op de daken van een school en van een particuliere prosument, wordt gedeeld. 

De Elektriciteitsordonnantie geeft BRUGEL de ruimte om voor sommige innoverende projecten af te wijken van de markt- en tariefregels. Een eerste afwijking werd onlangs toegestaan voor het project 'Les Bambins'. Na analyse van het dossier, blijkt het project rond een hernieuwbare energiegemeenschap te voldoen aan de door BRUGEL gedefinieerde criteria die een afwijking mogelijk maken. 

Lees meer

Alle platformen van ODE