Zonne-energie
Overheid vindt de weg naar zonnepanelen via VEB

Overheid vindt de weg naar zonnepanelen via VEB

29 oktober 2018

Publieke entiteiten willen graag werk maken van hernieuwbare energie. VEB ontzorgt hen hierbij. Reeds meer dan 30 scholen en andere  overheidsinstellingen bestelden op die manier al voor meer dan 1 MWp aan zonnepanelen. Dat vermogen aan zonnepanelen kan jaarlijks evenveel elektriciteit opwekken als het verbruik van ongeveer 250 gezinnen.

Frederik Hindryckx, CEO: “Overheden zijn vragende partij om hun voorbeeldrol op te nemen. VEB treedt op als facilitator voor klimaatplannen van verschillende publieke sectoren. Via de raamcontracten en de expertise van VEB kunnen we publieke entiteiten, waaronder scholen, ontzorgen en helpen deze voorbeeldrol op te nemen. Met het bereiken van deze mijlpaal kunnen we zeker stellen dat dit project succesvol gestart is!”

De energie-experten van VEB stelden het bestek op om de juiste kwaliteit te waarborgen tegen een concurrentiële prijs. Tegelijk zette VEB een Portaal Energie-Efficiëntie op, waar de publieke instelling eenvoudig de bestelling kan plaatsen en opvolgen. Ook de interactie met de installateur verloopt via ditzelfde platform. Als een publieke dienst niet zeker is of zijn daken geschikt zijn, neemt hij geen risico: na de haalbaarheidsstudie en zelfs tijdens de ontwerpfase kan hij het traject kosteloos stopzetten. De rol van VEB stopt ook niet na de bestelling; VEB volgt de kwaliteit op en blijft het aanspreekpunt bij eventuele problemen.

Bij de eerste bestellers zitten vooral scholen. De onderwijssector krijgt via energieleningen van zowel Agion als GO! een extra stimulans om zonnepanelen te laten installeren.

Bron: Persbericht VEB

Alle platformen van ODE