Zonne-energie
Studie hergebruik van PV-modules, uitdagingen en kansen van de circulaire economie

Studie hergebruik van PV-modules, uitdagingen en kansen van de circulaire economie

26 maart 2021

Hernieuwbare energiebronnen zullen de ruggengraat vormen van ons toekomstige energiesysteem en fotovoltaïsche zonne-energie (PV) is snel uitgegroeid tot één van de meest goedkope technologieën voor energieopwekking. De prijs van de door zonne-energie opgewekte elektriciteit heeft een levelized cost van 5-10 eurocent/kWh bereikt, wat heeft geleid tot een grote versnelling van de toepassing ervan, met alleen al in 2019 meer dan 110 GWp aan nieuw geïnstalleerde capaciteit. De cumulatieve geïnstalleerde PV-capaciteit bedraagt nu 627 GWp en zal naar verwachting meer dan 1 TWp bereiken tegen 2025, zoals voorspeld door de IEA PVPS.

De PV-markt wordt grotendeels gedomineerd door kristallijn silicium (c-Si) PV-modules die 95% van het marktaandeel vertegenwoordigen, terwijl dunne-film modules een nicheproduct blijven. Het Terawatt tijdperk van PV-modules nadert snel, en het roept belangrijke vragen op over het beheer aan het einde van de levensduur, aangezien IRENA tegen 2030 5 miljoen ton PV-afval verwacht. Het omarmen van een circulair economisch model voor deze volwassen wordende industrie brengt een belangrijke kans met zich mee om ervoor te zorgen dat PV een van de meest duurzame energiebronnen wordt.

Lees meer

Alle platformen van ODE